Studentenprojecten: vereisten en uitgesloten activiteiten

 

Vereisten
  • Het voorstel is nieuw en/of bijzonder.
  • Het voorstel overstijgt de discipline, faculteit en/of studievereniging.
  • Het voorstel komt ten goede aan een groep UM-studenten van substantiële omvang.
  • Het voorstel zorgt voor een blijvende versterking van de academische gemeenschap van de UM. Met andere woorden: het zorgt voor verbondenheid tussen UM-studenten onderling of tussen studenten en de universiteit.
  • Het voorstel omvat een eigen financiële bijdrage en/of inkomsten uit andere subsidie- of sponsorbronnen. Het UFL stelt het op prijs als je laat zien dat je moeite hebt gedaan ook elders gelden te verwerven.

 

Uitgesloten
  • Een voorstel met betrekking tot bestaande activiteiten.
  • Een voorstel waarbij de activiteit studiepunten oplevert voor de deelnemers.
  • Een voorstel met betrekking tot reguliere exploitatiekosten en/of reguliere (jaarlijkse) activiteiten van studie- of studentenverenigingen.
  • Een voorstel dat na de start en/of afloop van de activiteit wordt ingediend.