“Samen werken aan goed onderwijs: benut die complementariteit!” Dat was de titel van de inauguratie van prof. dr. Trudie Schils op 20 mei 2021. Trudie is benoemd tot Hoogleraar Economics and Education. Trudie is leerstoelhouder van de Bijzondere Leerstoel Solberg Verlinden, die is ingericht in juni 2020. Deze leerstoel gaat concrete instrumenten ontwikkelen en implementeren voor de beoordeling van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen tussen 10 en 14 jaar. De financiering van deze leerstoel komt vanuit de voormalige Stichting Solberg-Verlinden.

Wij feliciteren Trudie met deze prachtige oratie en wensen haar veel succes met haar prachtige maatschappelijke ambities. We danken ook de voormalige Stichting Solberg-Verlinden en de familie van wijlen heer Solberg voor de geweldige samenwerking en steun rondom de leerstoel.