Een heftige gebeurtenis in het leven kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij mensen met dementie spelen traumatische gebeurtenissen vaak op. De belevingen kunnen heftig zijn en (mantel-)zorgers weten vaak niet hoe hiermee om te gaan. Het TRauma And DEmentia (TRADE)-project is opgezet om mensen met dementie en PTSS een beter vooruitzicht te bieden op het gebied van herkennen van de diagnose en inzet van gerichte behandeling. 

 

In deze online lezing, die plaatsvindt op donderdag 29 april 2021, gaan we in op: hoe vaak komt PTSS voor bij mensen met dementie, hoe presenteert zich dat dan, hoe stel je een goede diagnose met hulp van het TRADE-interview en wat kun je nog doen aan behandeling. Er wordt specifiek gekeken naar trauma’s die bij ouderen vaak voorkomen, bijvoorbeeld de oorlog. Ook is er veel ruimte voor vragen en discussie. Sprekers zijn onder anderen dr. Sjacko Sobczak (ouderenpsychiater, onderzoeker) en Demi Havermans (psycholoog, onderzoeker).

 

Meer informatie en aanmelden

De sessie vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur, via Zoom. Deelname kost €15,00 – alle gelden komen volledig ten goede aan de crowdfundingcampagne van Sjacko, waarmee zij financiële middelen inzamelt voor de doorontwikkeling van het TRADE-interview. Aanmelden kan via UM Crowd, klik hier. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail met aanvullende informatie.

Hebt u vragen, neem dan graag contact op met het Universiteitsfonds Limburg/SWOL via: info@ufl-swol.nl.