ufl studenten.jpg

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL verstrekt diverse studiebeurzen aan studenten van de Universiteit Maastricht (UM). In dat kader werkt het samen met een breed scala aan organisaties en particuliere weldoeners. Het Fonds is verheugd mede te delen dat het onlangs de handen ineen heeft geslagen met een UM-alumnus, die samen met het Fonds een nieuw beurzenprogramma wil opstarten; de UM First Generation Students Scholarship. Dit beurzenprogramma verstrekt in totaal 25 bachelorbeurzen. Ieder jaar worden er vijf beurzen verstrekt, over een periode van vijf jaar en verdeeld over alle faculteiten.

Als studeren niet vanzelfsprekend is…
Het beurzenprogramma wordt geïnitieerd en gefinancierd door een UM-alumnus, die ernaar streeft de toegankelijkheid van het onderwijs voor jongeren te verbeteren en de UM te helpen bij het realiseren van haar diversiteits- en inclusiviteitsambities. De beurs richt zich speciaal op zogenaamde ‘First Generation Students’, die als eerste in hun familie hoger onderwijs willen volgen. Uit onderzoek blijkt dat deze groep meer sociale en financiële drempels ervaart om te studeren. De UM First Generation Students Scholarship beoogt om de financiële drempel voor deze jongeren om aan de UM te studeren te verlagen en hen in staat te stellen gelijke kansen in de samenleving te verwerven.

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL wil deze UM-alumnus, die zelf graag anoniem wenst te blijven, ontzettend bedanken voor deze gulle gift. Deze nieuwe samenwerking is een mooie illustratie van de warme band tussen UM en haar alumnigemeenschap. En sluit goed aan bij de beleidsambities – en toenemende behoefte van alumni – om op diverse manieren ‘terug te geven’ aan de UM en de maatschappij.

Meer informatie over de beurs is te vinden via deze link.

Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Maart 2022