Je bent hier:

Maastricht University Dinner

Het Universiteitsfonds Limburg is een goede doelen stichting die op meerdere manieren geld werft voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Naast de gebruikelijke crowdfunding campagnes, ons succesvolle beurzenprogramma en de oprichting van speciale Fondsen op Naam, organiseert het Universiteitsfonds Limburg jaarlijks, samen met de Provincie Limburg, het Maastricht University Dinner. Tijdens dit gesponsorde diner worden bestuurders van gerenommeerde Limburgse bedrijven gekoppeld aan professoren, externe gasten, bestuursleden en het CvB van de Universiteit. De opbrengst van dit diner komt geheel ten goede aan wetenschap en onderwijs binnen de Universiteit.

De bedrijven mogen jaarlijks zelf een thema kiezen waar zij interesse in hebben en/of op dat moment actueel is binnen hun bedrijfsvoering. Aan dit thema worden vervolgens professoren gekoppeld die hierin gespecialiseerd zijn. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap waar soms verrassende regionale samenwerkingsverbanden uit ontstaan.

Ook worden gastsprekers uitgenodigd, professoren van de universiteit, die ieder een pitch houden over hun, vaak baanbrekend, onderzoek inzake actuele thema’s. Hierbij valt te denken aan thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gezondheid, duurzaamheid, artifical intelligence, energietransitie etc. Het onderzoek van de pitchers moet innovatief en actueel zijn en aantoonbaar bijdragen aan het maatschappelijk belang. De pitches worden beloond met geldprijzen en worden onpartijdig en anoniem gekozen door de genodigden; bestuurders en professoren. De winnaar krijgt een flinke boost om zijn onderzoek verder gestalte te geven en de runner-ups 2 en 3 ontvangen een mooi aanmoedigingsbedrag.