De Jaarfondscampagne Voor Elkaar 2022: op weg naar een gelijke samenleving is live! Via deze bijzondere actie vraagt het Universiteitsfonds Limburg de brede UM-gemeenschap om een financiële bijdrage voor vier unieke projecten, waarbij de wens voor gelijke kansen en een gezonde toekomst als rode draad door de campagne loopt:

Studiebeurzen voor gelijke onderwijskansen voor jongeren;
Vergroeningsproject van De Gezonde Basisschool van de Toekomst;
Innovatieve screeningstool voor preventie van mondholtekanker;
Scholingsproject voor een betere gezondheidszorg in Sierra Leone.

In de afgelopen jaren ziet het Fonds een toenemende interesse vanuit de community, waaronder haar alumni, om ‘terug te geven’ aan UM-projecten. Door de Jaarfondscampagne is het inmiddels een traditie geworden om aan het einde van het jaar samen de schouders te zetten onder belangrijke maatschappelijke thema’s. Bent u er ook Voor Elkaar?