Eind april verdedigde Jeanette Tas haar proefschrift “Next Genetration Neuromonotoring Multimodality, Cerebral Autoregulation and a Refined Outcome in Severe Traumatic Brain Injury” en behaalde hiermee haar doctoraat. Als klinisch technoloog doet Jeanette onderzoek naar geïndividualiseerde behandelmethodes om het herstel van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel (THL) te verbeteren. Dit doet zij o.a. samen met neuroloog-intensivist Marcel Aries van het HersenStrijd Fonds: met gelden van de donateurs van het fonds kon het promotieonderzoek plaatsvinden.

Meer dan 60% van de THL-patiënten die op de intensive care (IC) de worden opgenomen, geeft aan dat ze jaren na het ongeval kampen met vermoeidheid en concentratieproblemen. Middels neuromonitoring onderzochten Jeanette en haar team de haalbaarheid en veiligheid van een nieuwe geïndividualiseerde therapie. Met de in Maastricht ontwikkelde ‘multi-domein klinische uitkomstmaat’ brachten ze samen met o.a. prof. Caroline van Heugten en Fleur Domensino, daarnaast de beperkingen en klachten van patiënten in kaart. De maat is een belangrijke tool om de meerwaarde van individuele therapieën beter te kunnen evalueren.

Jeanette: ‘Het onderzoek was als het lopen van een marathon. Het is de support en aanmoediging waardoor je uiteindelijk de eindstreep kunt halen. Wat ik mooi vond aan mijn promotietraject was de bijkomstigheid van het HersenStrijd Fonds, doordat ik zo van dichtbij kon zien wat ernstig hersenletsel betekent voor patiënten, ook jaren na het ongeval.’ De metafoor komt niet uit de lucht vallen: in 2019 won Jeanette de halve marathon van Meerssen en haalde daarmee geld op voor onderzoek naar hersenletsel. Een prachtige start van een crowdfundingcampagne die ruim 11.000 euro opbracht.

Wat betekent het promotieonderzoek voor de ambities van het HersenStrijd Fonds?
Jeanette: ‘De onderzoeken in dit proefschrift hebben potentie om uiteindelijk toegepast te worden in de klinische praktijk. Zo is een grote uitkomststudie nodig om de effectiviteit van de nieuwe therapie te onderzoeken en daarmee de toegevoegde waarde voor de individuele patiënt aan te tonen. In dit proefschrift hebben we een belangrijke basis gelegd waar een nieuwe onderzoeker de komende jaren verder aan kan bouwen, om zo toe te werken naar nieuwe behandelingen en een betere klinische uitkomst voor THL-patiënten.’

Afbeelding: Ad Utens