Wetenschappelijke projecten: vereisten, voorkeuren en uitgesloten

 

Vereisten
 • Het voorstel draagt aantoonbaar bij aan de ambities van de UM, faculteit, school of vakgroep. Bij het indienen van het voorstel vragen wij daarom een akkoord en bevestiging van de decaan of wetenschappelijk directeur van de School.
 • Het voorstel past binnen het strategisch programma van de UM, zijnde multidisciplinair, innovatief en internationaal.
 • Het voorstel heeft een collectieve maatschappelijke relevantie.
 • De financiële middelen om het voorstel uit te voeren zijn ontoereikend.

 

Voorkeuren
 • Een voorstel dat in samenwerking met de maatschappij wordt opgezet en uitgevoerd.
 • Een voorstel in samenwerking met de Brightlands Campussen in de regio, of een voorstel dat ten goede komt aan de ontwikkeling van deze campussen.
 • Een voorstel van recent gepromoveerde onderzoekers (tot 6 jaar na promotie), waaronder de zogenoemde tenure trackers.
 • Een voorstel ter ondersteuning en facilitering van onderwijsinnovaties (sciences, biomaterialen, big data, smart services, enz.).
 • Een voorstel met concrete valorisatie en/of spin off.
 • Een voorstel dat financieel gesteund wordt door de betreffende faculteit/vakgroep (niet zijnde de salariskosten) en/of beschikt over eigen financiering.

 

Uitgesloten
 • Een voorstel met verzoek tot vergoeding van de salariskosten van de aanvrager/onderzoeker zelf. In het aanvraagformulier treft u meer informatie aan over vergoeding van salariskosten.
 • Een voorstel met verzoek tot vergoeding van reis- en verblijfskosten.
 • Een voorstel dat samenhangt met een promotietraject (PhD).